បទនេះមានក្នុង CD Vol.158 របស់ផលិតកម្ម Sunday

បទនេះមានក្នុង CD Vol.160 របស់ផលិតកម្ម Sunday

បទនេះមានក្នុង CD Vol.160 របស់ផលិតកម្ម Sunday

បទនេះមានក្នុង CD Vol.160 របស់ផលិតកម្ម Sunday

បទនេះមានក្នុង CD Vol.160 របស់ផលិតកម្ម Sunday

បទនេះមានក្នុង CD Vol.161 របស់ផលិតកម្ម Sunday

បទនេះមានក្នុង CD Vol.161 របស់ផលិតកម្ម Sunday

បទនេះមានក្នុង CD Vol.162 របស់ផលិតកម្ម Sunday

Thursday, November 28, 2013

CD Vol.162ក្នុង Vol នេះ ខ្ញុំមានមួយបទ គឺបទ "អ្នកណាឲ្យបងបែកអូន" 
Thursday, November 14, 2013

CD Vol.161

ក្នុងវ៉ុលនេះ ខ្ញុំមានពីរបទៈ

1. ដឹងខុស តែមិនអាចបកក្រោយ / ស្រីនាង
2. Callមកលេងអូនផង ពេលបងមិននៅក្បែរគេ / ស្រីនាង

Monday, September 30, 2013

CD Vol.160Album នេះខ្ញុំមាន 4 បទៈ

1. បងពីមុនបាត់ទៅណា / Eva

2. បងពីមុនឆ្កួតបាត់ហើយ / Yuth

3. ទោះយ៉ាណាក៏មិនអាចដូចដើម / Eva

4. ជិះម៉ូតូហូរទឹកភ្នែក / Yuth
Sunday, September 22, 2013

CD Vol.158នេះជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងដំបូងរបស់ខ្ញុំក្នុងផលិតកម្ម Sunday
ក្នុងវ៉ុលនេះខ្ញុំមានមួយបទ ដែលបទនេះមានចំណងជើងថា " ហៅអូនកណ្តាលភ្លៀង"
Thank For Your Support :D 

CD Vol.09


ក្នុងវ៉ុលនេះមានស្នាដៃចំរៀងរបស់ខ្ញុំចំនួន 3 បទៈ

1. បែកគ្នាយូរហើយ បងនៅតែជាសង្សារគេ
2. ឬអូនមិនដល់គេ
3. អគុណដែលបងក្បត់អូន


Saturday, March 2, 2013

CD Vol.8


My Songs:

 1.នៅសេសសល់ទេចិត្តស្រលាញ់ពីមុ

   2.កុំអាលត្រលប់ បើគេនៅស្រលាញ់បង

Cover
Call Tune

នៅសេសសល់ទេ ចិត្តស្រលាញ់ពីមុន?

កុំអាលត្រលប់ បើគេនៅស្រលាញ់បង

Sunday, December 30, 2012

My Diary

From ទទក

នេះជាកម្មវិធីជំនួបកវីអ្នកនិពន្ធខ្មែរជាលើកដំបូង ដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យុទន្លេ
 FM 102.5MHz 
ក្នុងនោះផងដែរ ខ្ញុំពិតជាមានចិត្តសោមនស្សរីករាយខ្លាំងណាស់ ដែលទទួលបានការអញ្ជើញឲ្យចូលរួម ក្នុងកម្មវិធីដ៏ពិសេសនេះផងដែរ។ 
                                    
From CNC

ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រស់ក្នុងជីវិតដ៏សាមញ្ញមួយប៉ុណ្ណោះ